Nếu tôi thi đậu quốc tịch Mỹ thì có bị mất quốc tịch Việt Nam không?

Góc Kiều bào Tư vấn Kiều bào

Thứ 4, 19/02/2014 17h28

Hỏi NETVIET - Tôi xuất cảnh qua Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình vào ngày 26/11/2008. Hộ chiếu Việt Nam của tôi tới 2020 mới hết hạn (làm mới hồi 2010 và có giá trị 10 năm). Hiện nay tôi đang chuẩn bị thi quốc tịch Mỹ và muốn có song song 2 quốc tịch Việt Nam và Mỹ.


Xin hỏi nếu tôi thi đậu quốc tịch Mỹ thì quốc tịch Việt Nam của tôi có bị mất không? Nếu bị mất thì tôi phải làm gì để giữ quốc tịch Việt Nam? Tôi đọc tin thì thấy quy định: “Người Việt Nam định cư ở nước ngoài chưa mất quốc tịch Việt Nam theo pháp luật Việt Nam trước ngày 01 tháng 7 năm 2009 mà không có Hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng, nếu có nguyện vọng giữ quốc tịch Việt Nam thì phải đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam”. Vậy thì trường hợp của tôi còn quốc tịch và còn hộ chiếu có giá trị thì có phải đăng ký giữ Quốc tịch Việt Nam không?

 

Trả lời:


Theo quy định tại Điều 26 Luật Quốc tịch 2008, bạn không còn quốc tịch Việt Nam nếu thuộc các trường hợp sau:


1. Được thôi quốc tịch Việt Nam.
2. Bị tước quốc tịch Việt Nam.
3. Không đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam. Cụ thể, trường hợp những người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam trước ngày 1/7/2009 thì vẫn còn quốc tịch Việt Nam, nhưng trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 1/7/2009, phải đăng ký với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để giữ quốc tịch Việt Nam (Điều 13 Luật quốc tịch 2008).
4. Trường hợp trẻ em chưa đủ 15 tuổi tìm thấy trên lãnh thổ Việt Nam mà cha, mẹ là người có quốc tịch nước ngoài và trường hợp con chưa thành niên khi cha mẹ thôi quốc tịch Việt Nam.
5. Theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên quy định về việc người không có quốc tịch Việt Nam.


Điều 21 Nghị định 78/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam (Nghị định 78/2009/NĐ-CP) quy định: “Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2009, công dân Việt Nam vì lý do nào đó mà có quốc tịch nước ngoài và chưa mất quốc tịch Việt Nam, thì vẫn có quốc tịch Việt Nam”. Như vậy, việc bạn thi đậu quốc tịch Mỹ không làm mất quốc tịch Việt Nam.


Trường hợp bạn vẫn còn hộ chiếu có giá trị thì không phải đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam. Tuy nhiên, trong vòng 2 năm kể từ ngày có quốc tịch nước ngoài, bạn sẽ phải thông báo với Cơ quan đại diện Việt Nam có thẩm quyền nếu ở nước ngoài và nếu ở trong nước bạn phải thông báo cho Sở Tư pháp nơi người cư trú về việc bạn có quốc tịch nước ngoài, kèm theo bản sao giấy tờ chứng minh bạn có quốc tịch nước ngoài (Khoản 2 Điều 21 Nghị định 78/2009/NĐ-CP).