Giải đáp về tài sản mang về Việt Nam khi hồi hương

Góc Kiều bào Tư vấn Kiều bào

Thứ 4, 19/02/2014 17h15

Hỏi NETVIET -  Tôi có một số vật kỷ niệm gia tộc như vài bức tranh sơn dầu, vài bức tượng đồng, rất nhiều sách văn chương ngoại ngữ hoàn toàn không chính trị, các bộ tự điển Anh hay Pháp ngữ, một đàn violon và một cây piano upright... Khi hồi hương, các thứ vừa kể có được phép mang vào nước và có được gọi là "tài sản bị đóng thuế" hay không? Nếu được phép mang, tôi phải gửi chúng bằng phương tiện gì mới gọi là hợp lệ?

 

Trả lời:

 

Theo qui định của pháp luật Việt Nam, người Việt Nam định cư tại nước ngoài được phép mang về các tài sản cá nhân của mình khi hồi hương về Việt Nam. Các loại tài sản bạn liệt kê không liên quan đến chính trị và chỉ mang tính nghệ thuật, trưng bày, giải trí cá nhân nên được phép mang vào Việt Nam.

 

Thuế nhập khẩu

 

Theo quy định tại điểm c, Khoản 2 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, tài sản di chuyển của người Việt Nam đang định cư tại nước ngoài được phép về Việt Nam được miễn thuế nhập khẩu. 

 

Đồng thời, theo quy định tại Khoản 5 Điều 5 Luật Thuế xuất nhập khẩu số 45/2005/QH11 của Quốc hội “Tài sản di chuyển là đồ dùng, vật dụng phục vụ sinh hoạt, làm việc của cá nhân, gia đình, tổ chức mang theo khi thôi cư trú chấm dứt hoạt động ở Việt Nam hoặc nước ngoài”.

 

Do đó, trường hợp của bạn, các đồ dùng bạn vừa nêu mang theo về nước khi hồi hương là tài sản di chuyển và không phải chịu thuế nhập khẩu.

 

Thuế giá trị gia tăng

 

Tranh sơn dầu, bức tượng đồng, sách văn chương ngoại ngữ, từ điển Anh hay Pháp ngữ, đàn violon và piano upright thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng. Mức thuế suất giá trị gia tăng là 10% (Khoản 3 Điều 8 Luật Thuế giá trị gia tăng).

 

Thuế tiêu thụ đặc biệt

 

Tranh sơn dầu, bức tượng đồng, sách văn chương ngoại ngữ, từ điển Anh hay Pháp ngữ, đàn violon và piano upright không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định tại Điều 2 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

 

Vì tài sản di chuyển của người Việt Nam định cư tại nước ngoài về nước khi hồi hương mang theo người khi xuất cảnh, nhập cảnh hoặc gửi chậm được miễn thuế nhập khẩu nên bạn có thể mang theo hoặc gửi chậm về Việt Nam. Phương tiện vận chuyển không liên quan đến nguồn gốc của tài sản nên bạn có thể lựa chọn cho mình loại phương tiện vận chuyển phù hợp và cần làm thủ tục khai hải quan để được miễn thuế nhập khẩu.