Tuyển Nhân viên kinh doanh Bản quyền

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh Bản quyền

Số lượng người: 03

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Mức lương dự kiến: 4 triệu + % chi phí bán hàng theo quy định của công ty.

 

Mô tả công việc:

- Căn cứ theo kế hoạch kinh doanh của Phòng, căn cứ theo kế hoạch phát sóng của Kênh, chủ động tìm kiếm đối tác để trao đổi, mua bán bản quyền các chương trình, phim TH, hợp tác sản xuất khung xã hội hóa đảm bảo nội dung phục vụ phát sóng theo tiêu chí của Kênh. Đề xuất hình thức hợp tác, quyền lợi trao đổi, mức giá mua bán với lãnh đạo phòng để đàm phán với đối tác. Trực tiếp liên hệ và chăm sóc đối tác, khách hàng được phân công phụ trách.

- Căn cứ kế hoạch kinh doanh chung của phòng, xây dựng kế hoạch cá nhân đảm bảo hoàn thành kế hoạch của bộ phận, lập danh sách nhà cung cấp nội dung, đối tác trao đổi, mua bán bản quyền, hợp tác sản xuất chương trình trong khung xã hội hóa, đưa ra chỉ tiêu hoàn thành cho từng giai đoạn (tháng, quý, năm), dự kiến doanh thu, chi phí và tiến độ chi tiết.

- Soạn thảo CV, hợp đồng, thanh lý hợp đồng, đăng ký phát sóng, chứng nhận phát sóng, thông tin khách hàng, chỉnh sửa báo giá (Tự giới thiệu).

- Xây dựng kế hoạch cá nhân chi tiết và khả thi (phải được lãnh đạo phòng duyệt), hàng tuần, tháng có tổng hợp báo cáo tiến độ triển khai tìm kiếm đối tác, nhà cung cấp mua bán trao đổi bản quyền nội dung theo đúng kế hoạch, hoàn thành chỉ tiêu doanh thu, chi phí theo kế hoạch, thực hiện nghiêm túc nội quy Công ty, gửi báo cáo tuần đúng thời hạn, đảm bảo thời gian làm việc tại Công ty theo quy chế làm việc.

- Phối hợp với các phòng ban liên quan thực hiện nghiêm túc quy trình quản lý chất lượng ISO cho phòng Bản quyền.

- Tham gia các khóa đào tạo, tập huấn kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ của Công ty và phòng tổ chức.

 

Bằng cấp/Kinh nghiệm cần thiết:

- Tốt nghiệp Đại học các ngành: báo chí, truyền thông, QTKD, quản trị văn phòng, quản trị dự án…

- Ít nhất 02 năm kinh nghiệm bản quyền, kinh nghiệm kinh doanh truyền thông.

- Kỹ năng tổng hợp, phân tích, báo cáo, giao tiếp, làm việc theo nhóm.

- Kỹ năng bán hàng, đàm phán, thuyết trình, soạn thảo hợp đồng.

 

Các điều kiện ưu tiên khác:

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm công tác tại vị trí tương đương trong lĩnh vực truyền hình, báo chí, truyền thông, viễn thông và công nghệ thông tin.

 

Yêu cầu khác:

- Khả năng tổng hợp, phân tích, thống kê

- Chịu áp lực công việc tốt.

 

Giới tính, độ tuổi: Nam từ 25 - 35 tuổi

 

Đề xuất hình thức thi: Làm bài thi + phỏng vấn

 

Thời hạn: 30/8/2014 

 

Thông tin liên hệ:

Email: nhansuvtc10netviet@gmail.com

SĐT: 04.44501284

Công Ty Cổ Phần NETVIET Truyền thông đa phương tiện

Tòa nhà VTC, số 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội